Ekosystemy referencyjne

Ekosystemy referencyjne to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej.