Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne- konsultacje

Nadleśnictwo Dobrocin informuje że w związku ze zmianą Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, prowadzone są prace nad korektą powierzchni ekosystemów referencyjnych.

Nawiązując do powyższego informujemy, że od 7 kwietnia 2015 roku rozpoczną się konsultację społeczne, których przedmiotem jest wybór powierzchni wytypowanych w ramach ekosystemów referencyjnych (wyłączone z użytkowania ostoje organizmów roślinnych i zwierzęcych związane z rozkładającym się drewnem). Konsultacje będą trwały do 24 kwietnia 2015 roku.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie typowania obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz konsultacji społecznych:
Martyna Kadylak, tel. 89 758 17 72 wew. 55.

Materiały do pobrania