Gekennzeichneter Inhalt

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy   z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 

Corocznie każde z kół wykonuje na swoim terenie inwentaryzację zwierzyny łownej, która jest weryfikowana przez nadleśnictwo wg stanu na dzień 15.03.2013 r.

a)      Roczny plan łowiecki

b)     Wieloletni plan łowiecki

1.     Obwody łowieckie.

Obszar Nadleśnictwa Dobrocin podzielony jest na 13 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 9 kół Łowieckich:

1.      Obwód nr 145, 181 – K.Ł. „Hubertus" w Morągu,

2.      Obwód nr 182, 216 – W.K.Ł. „Ryś" w Morągu,

3.      Obwód nr 186, 188 – K.Ł. „Bóbr" w Pasłęku,

4.      Obwód nr 189 – K.Ł. – „Żubr" w Elblągu,

5.      Obwód nr 215 – K.Ł. – „Leśnik" w Starych Jabłonkach,

6.      Obwód nr 187 – K.Ł. – „Jenot" w Pasłęku,

7.      Obwód nr 217 – K.Ł. – „Warszawa nr 40" w Warszawie,

8.      Obwód nr 218 – K.Ł. – „Dzięcioł" w Miłomłynie,

9.      Obwód nr 219, 220 – K.Ł. – „Łabędź" w Małdytach.

Obwody łowieckie w Nadleśnictwie Dobrocin

Numer obwodu

Powierzchnia obwodu ha

Powierzchnia leśna obwodu ha

145

4851

874

181

7287

1067

182

7455

1824

186

5390

404

187

4281

221

188

4081

1426

189

5613

1173

215

8513

1816

216

6968

1748

217

7377

2560

218

5669

1837

219

5392

889

220

5917

291

13

78 794

16 130

 

Wszystkie obwody łowieckie znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Dobrocin to obwody polne czyli takie, w których grunty leśne stanowią mniej niż 40 % ogólnej powierzchni obwodu. 

a)      Mapa

b)     Dane kontaktowe Kół Łowieckich

1.   K.Ł. „Hubertus" w Morągu

Pawełki 14, 14-310 Miłakowo

tel. 698 635 372

2. W.K.Ł. „Ryś" w Morągu

Al. Dąbrowskiego 52, 14-300 Morąg

tel. 506 081 006

2.      K.Ł. „Bóbr" w Pasłęku

ul. Bankowa 7/1,14-400 Pasłęk

tel. 55 649 64 70

3.      W.K.Ł. – „Żubr" w Elblągu

 

4.      K.Ł. – „Leśnik" w Starych Jabłonkach

ul. Olsztyńska 2, 14-133 Stare Jabłonki

tel. 89 641 12 42

5.      K.Ł. – „Jenot" w Pasłęku

ul. Paderewskiego 5, 14-400 Pasłęk

55 649 30 36

6.      K.Ł. – „Warszawa nr 40" w Warszawie

ul. Kujawskiego 79, Zaborów, 05-083  Wyględy

7.      K.Ł. – „Dzięcioł" w Miłomłynie

ul. Kościelna 24; 14-140 Miłomłyn

 

8.      K.Ł. – „Łabędź" w Małdytach

ul. Zamkowa 4; 14-330 Małdyty

 

2.     Zwierzyna  łowna.

Na terenie Nadleśnictwa Dobrocin występują następujące zwierzęta: łosie, jelenie, sarny, daniele, dziki, borsuki, lisy, jenoty, kuny, tchórze, piżmaki, zające, norki, wydry, bobry oraz ptactwo: kaczki, gęsi, bażanty, kuropatwy, gołębie grzywacze, słonki, łyski.

 

3.     Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych.

Nadleśnictwo Dobrocin nie zajmuje się szacowaniem szkód w uprawach i płodach rolnych. Czynności te przeprowadzają przedstawiciele kół łowieckich, którym to należy zgłaszać wyrządzone szkody.

 

Powyższe kwestie reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r.  Prawo Łowieckie.

 

Kolizja ze zwierzyną.